• ul. Karola Miarki 2

    42-200 Częstochowa
  • Kontakt

    +48 606 454 012
Awesome Image
Awesome Image

BAKTERIE - Bordatela pertussis, Borrelia, Campylobacter coli, Campylobacter pylori, Chlamydia trachomatis, Dyspepsie-Coli, Enterobacter, Enterokoccus, Escherichia coli, Hemophilius influenzae, Klebsiela pneumoniae, Legionella pnumoniae, Neisseria catrrhalis, Neisseria gonorrhoe, Neisseria miningitis , Pneumoccocus , Pneumoccocus mucosum, Proteus, Proteus rettgeri, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella D, Salmonella TP, Salmonella typhimurium , Serratia, Staphyloccocus albus , Staphyloccocus aureus, Streptoccocus Hamolvticus, Streptoccocus viridians

GRZYBY - Grzyby wywołujące choroby skóry, Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum, Malassezia furfur

METALE - aluminium, arsen, beryl, rtęć, kadm, chrom, nikiel, kobalt, miedź, palad, ołów

ROBAKI - glista ludzka, owsik, tasiemiec nieuzbrojony

PIERWOTNIAKI - motylica wątrobowa, lamblia jelitowa, rzęsistek

CANDIDA - candida albicans, candida crusei, candida parapsilosis

INSEKTY - pszczoła, komar, osa

PESTYCYDY - Aldrin, Atrazin, CKW-mix, DDT, Dieldrin, Dichlorvos, Endosulfane, Hexachlophene, Lindan, Malathion, Methoxychlor, Paraquat, Parathion, Pyrethroids: Cyflutrin, Fenvalerate, Permethrin, Tetramethrin, 2-4-5-T(Trichlorphenoxy acid)

ŚRODKI CHEMICZNE - Phthalic acid, Phthalic acid ehtyl hexyl ester(DEHP), Thiomersal

KARCYNOGENY – RAKOTWÓRCZE - Aflatoxin, Aniline, Benzopyren, Dimethylnitrosamin

PRZEMYSŁOWE ŚRODKI CHEMICZNE - Carbendazim, Di-Isocyanates, Formaldehyde, PCB-mix (Polychlorinated biphenyls), Pentachlorphenol (PCP), Phenylmercuryacetate, Tributyltinoxyde (TBTO)

Kontakt

  • ul. Karola Miarki 2
    42-200 Częstochowa
  • +48 606 454 012